กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายเนตร  นักบุญ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายบำรุง   เพิ่มชีวา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวฐาปนี    เฉลิมพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวลำดวน  ขันซ้อน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ยินดีต้อนรับ


คำขวัญจังหวัดอุดรธานี...น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตรหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์
นางสาวพรพิรุณ    ออกตลาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ