Udonthani  provincial  Agricultural  Extension  Office
ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี.....คำขวัญจังหวัดอุดรธานี...กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง  ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ  อารยธรรมห้าพันปี  ธานีผ้าหมี่ขิด  ธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดง.......

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชเดือน กุมภาพันธ์2560
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชเดือน มีนาคม 2560
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชเดือน เมษายน 2560
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชเดือน พฤษภาคม 2560
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชเดือน มิถุนายน 2560
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชเดือน กรกฎาคม 2560
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชเดือน สิงหาคม 2560
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชเดือน กันยายน 2560
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชเดือน ตุลาคม 2560
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชเดือน พฤศจิกายน 2560
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชเดือน ธันวาคม 2560