ยินดีต้อนรับ


โครงสร้าง/บุคลากร/อัตรากำลัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กลุ่มอารักขาพืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลิงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ
จัดทำโดย  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
เลขที่  17 หมู่ 7  ถ.ศุภกิจจรรยา  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
Webmaster: by นางสาวกรภัทร  นามจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ
E-mail:nutt_hanicha@hotmail.com
Tel:042-244866
<<กลับหน้าแรก>>
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธง  ช้างรักษา  รักษาการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางสาวอรนุช  ดีมั่น  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร  และสมาชิกตลาดเกษตรกร จำนวน 20 บูช ร่วมประชุมสภากาแฟ "เช้านี้ ที่อุดรธานี" โดยมีนายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายธนพล  จันทรนิมิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม  ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
วันที่12 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  รักษาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้นางสาวอรนุชดีมั่น  รักาาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีนายสิธิชัย  จินดาหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์ รักษาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยมีนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  รักษาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีนายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประะานในการประชุม  ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีบวงสรวง งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2560 โดยมีนายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณลานข้างพระพุทธโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในวันที่ 6 เมษายน  2560  นายชยาวุธ   จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมติดตามแปลงปลูกไม้ดอก พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น  โดยมีนายสว่าง  กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมหารือ ณ แปลงไม้ดอก  ตำบลหนองไฮ  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 6 เมษายน 2560  นายสว่าง   กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมทองใหญ่  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 10 เมษายน 2560  นายสว่าง  กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี  ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรอำเภอทั้ง 20 อำเภอเข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 10 เมษายน 2560  นายสว่าง  กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลวันสงกราต์ ประจำปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี/สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 20 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 25 เมษายน 2560 นายสว่าง  กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์/ฮับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยถ่ายทำรายการที่แปลงเกษตรกรของนายประเสริฐ  สีหาผล บ้านดงทรายทอง ตำบลหนองไฮ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันที่ 24 เมษายน 2560 นายสว่าง  กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจรครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
<<ภาพกิจกรรม>>