ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิุคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

เข้าสู่เว๊บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี