โครงสร้าง/บุคลากร/อัตรากำลัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กลุ่มอารักขาพืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลิงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
ลิงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร
ลิงค์ หน่วยงานอื่น
เกษตรกรและผู้สนใจด้านการเกษตร
แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
ราคาสินค้าเกษตรประจำวัน
แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
โครงการส่งเสริมปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
สื่อเกษตรครบวงจร
ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี.....คำขวัญจังหวัดอุดรธานี...กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง  ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ  อารยธรรมห้าพันปี  ธานีผ้าหมี่ขิด  ธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดง
แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร  ปี 2557
ระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
สถิติการเพาะปลูกพืช
กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ปฏิทินปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูล ทบก. 01
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
โครงการปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต
แผนการจัดการความรู้ ปี 2557
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2555
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
แผนงาน/โครงการประจำปี
งบประมาณ/โครงการ ปี 2558
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี 2557
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แนวทางการจัดทำบัตรข้าราชการ
แบบคำขอมีบัตร
รูปแบบบัตรข้าราชการ
ระบบพนักงานราชการ
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดอุดรธานี
บรรยายสรุปวิสาหกิจชุมชน
<<สาระน่ารู้ย้อนหลัง>>
หน้าหลัก
บทบาท/ภารกิจ
อัตรากำลัง
ประวัติ
ทำเนียบเกษตรจังหวัด
ติดต่อเรา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
เลขที่  17 หมู่ 7  ถ.ศุภกิจจรรยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
E-mail:udonthani@doae.go.th
Tel:042-244866

Webmaster: by นางสาวกรภัทร  นามจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ


ตะไคร้  ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 0.75-1.2 เมตร แตกเป็นกอ เหง้าใต้ดินมีกลิ่นเฉพาะ ข้อและปล้องสั้นมาก กาบใบของตะไคร้หอมมีสีเขียวปนม่วงแดง ยาวและหนาหุ้มข้อและปล้องไว้แน่น  ใบ เดี่ยวเรียงสลับ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 70-100 ซม. แผ่นใบและขอบใบสากและคม  (ตะไคร้หอมใบยาวและนิ่มกว่าตะไคร้ธรรมดาเล็กน้อย ทำให้ปลายห้อยลงปรกดินกว่า)  ดอก ช่อ สีน้ำตาลแดง แทงออกจากกลางต้น ออกดอกยาก ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก

<<อ่านเพิ่มเติม>>
มะรุม จัดเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทย มีประโยชน์เอนกประสงค์ ทั้งทางด้านอาหาร ยาและอุตสาหกรรม เป็นไม้ยืนต้นที่โตเร็ว ทนแล้ง ปลูกง่ายในเขตร้อน อาจจะเติบโตมีความสูงถึง 4 เมตรและออกดอกภายในปีแรกที่ปลูก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ชนิดที่แตกใบย่อย 3 ชั้น ยาว 20 - 40 ซม. ออกเรียงแบบสลับ ใบย่อยยาว 1 - 3 ซม. รูปไข่ ปลายใบและฐานใบมน ผิวใบด้านล่างสีอ่อนกว่าและมีขนเล็กน้อยขณะที่ใบยังอ่อน ใบมีรสหวานมัน ออกดอกในฤดูหนาว
<<อ่านเพิ่มเติม>>
ย่านาง  ต้นเป็นไม้เถาว์เลื้อย เกี่ยวพันไม้อื่น เป็นเถาว์กลมๆ ขนาดเล็ก แต่เหนียว มีสีเขียว เมื่อเถาว์แก่จะมีสีเข้ม บริเวณเถาว์มีข้อห่างๆ เถาอ่อน มีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบราก มีหัวใต้ดิน รากมีขนาดใหญ่ใบ เป็นใบเดี่ยวคล้ายใบพริกไทย ออกติดกับลำต้นแบบสลับ รูปร่างใบคล้ายรูปไข่ หรือรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียว ฐานใบมน ขนาดใบยาว 5-10 ซม. กว้าง 2-4 ซม. ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย  ก้านใบยาว 1-1.5 ซม.
<<อ่านเพิ่มเติม>>
ฟักข้าว  ต้นฟักข้าวเป็นไม้เถาเลื้อย ชอบแดด เลื้อยได้ทั้งบนพื้น บนต้นไม้อื่น บนหลังคา รั้วเตี้ยรั้วสูดอกของฟักข้าวเท่าที่เคบพบ มี 2 ลักษณะ ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 2 แบบ ดอกฟักข้าวที่มีปลายกลีบแหลม ดอกของต้นตัวผู้   ส่วนดอกฟักข้าวปลายกลีบมน  ดอกของต้นตัวเมีย ( ดอกฟักข้าว 2 ลักษณะนี้ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่  ว่าแตกต่างกันอย่างไรแน่ ตอนแรกเข้าใจว่า ดอกปลายกลีบแหลม ผลใหญ่ ใบไม่หยัก และดอกปลายมนกลม เป็นผลเล็ก ใบหยัก ต้นทั้งใบหยักและไม่หยัก มีลูกเหมือนกัน )
<<อ่านเพิ่มเติม>>
คลิ๊ก
สถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาดูงานจังหวัดอุดรธานี
       นายนุศิษฎ์     วีรธนศิลป์
      เกษตรจังหวัดอุดรธานี

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
website numbers total
Hitwebcounter.com
สถิติผู้ชม
( 2 กุมภาพันธ์ 2558)

<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-09.00 น. นายนุศิษฎ์    วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี  จัดรายการ นานาสาระกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมกับคุณณวัฒน์  อิสรไกรศีล นักจัดรายการ/พิธีกรชื่อดัง,พาณิชย์จังหวัด และคุณธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้า ทาง สวท.อด FM 93.75 MHz สถานีวิทยุประกอบธุรกิจอุดรธานี และ โฮมเคเบิลทีวี อุดรธานี ช่อง 1
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมแระชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย ณ ห้องกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อมูลการผลิตข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2558/59 โดยมีเจ้าหน่าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 เกษตรอำเภอ 20 อำเภอ เข้าร่วมพิจารณาข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร พร้อมมอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง และลงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง โครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง ณ บ้านหนองไซร้ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษพอเพียงตำบลผาสุก โดยมีนายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เกษตรอำเภอ ตัวแทนฝ่ายกลาโหม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกุมภวาปีใหการต้อนรับ และชมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มขนมทองพลับ กลุ่มทอผ้า กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มไม้กวาด หมอยาพื้นบ้าน และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์และนักท่องเที่ยวที่มาชมทะเลบัวแดง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ครั้งที่1 จังหวัดอุดรธานี พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ และมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวต้อนรับ โดยมีนายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ และจังหวัดจำนวน 217 คน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้สัมภาษณ์ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ในการดำเนินงานตลาดเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี โดยมีนางสาวอรนุช  ดีมั่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมตลาด