โครงสร้าง/บุคลากร/อัตรากำลัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กลุ่มอารักขาพืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลิงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
ลิงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร
ลิงค์ หน่วยงานอื่น
เกษตรกรและผู้สนใจด้านการเกษตร
แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
ราคาสินค้าเกษตรประจำวัน
แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
โครงการส่งเสริมปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
สื่อเกษตรครบวงจร
ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี.....คำขวัญจังหวัดอุดรธานี...กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง  ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ  อารยธรรมห้าพันปี  ธานีผ้าหมี่ขิด  ธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดง
แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร  ปี 2557
ระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
สถิติการเพาะปลูกพืช
กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ปฏิทินปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูล ทบก. 01
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
โครงการปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต
แผนการจัดการความรู้ ปี 2557
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2555
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
แผนงาน/โครงการประจำปี
งบประมาณ/โครงการ ปี 2558
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี 2557
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แนวทางการจัดทำบัตรข้าราชการ
แบบคำขอมีบัตร
รูปแบบบัตรข้าราชการ
ระบบพนักงานราชการ
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดอุดรธานี
บรรยายสรุปวิสาหกิจชุมชน
<<สาระน่ารู้ย้อนหลัง>>
หน้าหลัก
บทบาท/ภารกิจ
อัตรากำลัง
ประวัติ
ทำเนียบเกษตรจังหวัด
ติดต่อเรา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
เลขที่  17 หมู่ 7  ถ.ศุภกิจจรรยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
E-mail:udonthani@doae.go.th
Tel:042-244866

Webmaster: by นางสาวกรภัทร  นามจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ


ตะไคร้  ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 0.75-1.2 เมตร แตกเป็นกอ เหง้าใต้ดินมีกลิ่นเฉพาะ ข้อและปล้องสั้นมาก กาบใบของตะไคร้หอมมีสีเขียวปนม่วงแดง ยาวและหนาหุ้มข้อและปล้องไว้แน่น  ใบ เดี่ยวเรียงสลับ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 70-100 ซม. แผ่นใบและขอบใบสากและคม  (ตะไคร้หอมใบยาวและนิ่มกว่าตะไคร้ธรรมดาเล็กน้อย ทำให้ปลายห้อยลงปรกดินกว่า)  ดอก ช่อ สีน้ำตาลแดง แทงออกจากกลางต้น ออกดอกยาก ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก

<<อ่านเพิ่มเติม>>
มะรุม จัดเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทย มีประโยชน์เอนกประสงค์ ทั้งทางด้านอาหาร ยาและอุตสาหกรรม เป็นไม้ยืนต้นที่โตเร็ว ทนแล้ง ปลูกง่ายในเขตร้อน อาจจะเติบโตมีความสูงถึง 4 เมตรและออกดอกภายในปีแรกที่ปลูก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ชนิดที่แตกใบย่อย 3 ชั้น ยาว 20 - 40 ซม. ออกเรียงแบบสลับ ใบย่อยยาว 1 - 3 ซม. รูปไข่ ปลายใบและฐานใบมน ผิวใบด้านล่างสีอ่อนกว่าและมีขนเล็กน้อยขณะที่ใบยังอ่อน ใบมีรสหวานมัน ออกดอกในฤดูหนาว
<<อ่านเพิ่มเติม>>
ย่านาง  ต้นเป็นไม้เถาว์เลื้อย เกี่ยวพันไม้อื่น เป็นเถาว์กลมๆ ขนาดเล็ก แต่เหนียว มีสีเขียว เมื่อเถาว์แก่จะมีสีเข้ม บริเวณเถาว์มีข้อห่างๆ เถาอ่อน มีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบราก มีหัวใต้ดิน รากมีขนาดใหญ่ใบ เป็นใบเดี่ยวคล้ายใบพริกไทย ออกติดกับลำต้นแบบสลับ รูปร่างใบคล้ายรูปไข่ หรือรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียว ฐานใบมน ขนาดใบยาว 5-10 ซม. กว้าง 2-4 ซม. ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย  ก้านใบยาว 1-1.5 ซม.
<<อ่านเพิ่มเติม>>
ฟักข้าว  ต้นฟักข้าวเป็นไม้เถาเลื้อย ชอบแดด เลื้อยได้ทั้งบนพื้น บนต้นไม้อื่น บนหลังคา รั้วเตี้ยรั้วสูดอกของฟักข้าวเท่าที่เคบพบ มี 2 ลักษณะ ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 2 แบบ ดอกฟักข้าวที่มีปลายกลีบแหลม ดอกของต้นตัวผู้   ส่วนดอกฟักข้าวปลายกลีบมน  ดอกของต้นตัวเมีย ( ดอกฟักข้าว 2 ลักษณะนี้ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่  ว่าแตกต่างกันอย่างไรแน่ ตอนแรกเข้าใจว่า ดอกปลายกลีบแหลม ผลใหญ่ ใบไม่หยัก และดอกปลายมนกลม เป็นผลเล็ก ใบหยัก ต้นทั้งใบหยักและไม่หยัก มีลูกเหมือนกัน )
<<อ่านเพิ่มเติม>>
คลิ๊ก
สถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาดูงานจังหวัดอุดรธานี
       นายนุศิษฎ์     วีรธนศิลป์
      เกษตรจังหวัดอุดรธานี

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
website numbers total
Hitwebcounter.com
สถิติผู้ชม
( 2 กุมภาพันธ์ 2558)

วันที่  22 เมษายน 2559 นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสมปราชญ์ มาศมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม มอบนโยบายการปฏิบัติงานและติดตาม ศพก.ตำบลบ้านโคก โดยมีนายสุวัตร์ ศรีโททุม เกษตรอำเภอและคณะให้การต้อนรับ
ในวันที่ 26 เมษายน 2559  นายนุศิษฎ์   วีนธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วย นายฐานวัฒน์   ธนาธัญญพิชญ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่และสมาชิกเกษตรกร จำนวน 14 ราย ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 26 เมษายน 2559 นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นางชฎารัตน์  ชุมพรันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ในการออกประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต ประจำปี 2559 กลุ่มพัฒนาสวนยางนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 28 เมษายน 2559 นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะทำงานจัดสัมมนาวิชาการภายใต้คณะทำงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โดยมี นายสมบูรณ์  ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
วันที่ 26 เมษายน 2559 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น  นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี นำคณะเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมความรู้ประกันภัย training for the trainers ณ ห้องทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนขั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  นางสาวอรนุช  ดีมั่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย ทีปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้พานักข่าวจาก องค์กร UNICAP ของต่างประเทศถ่ายทำสารคดี สมาชิกโครงการปิดทองหลังพระฯ ตั้งแต่ปลูกจนถึงการจำหน่ายที่ ตลาดเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ณ ตลาดเกษตรกร บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 นายนุศิษฎ์  วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรอำเภอ 20 อำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>