โครงสร้าง/บุคลากร/อัตรากำลัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กลุ่มอารักขาพืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลิงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
ลิงค์ กรมส่งเสริมการเกษตร
ลิงค์ หน่วยงานอื่น
เกษตรกรและผู้สนใจด้านการเกษตร
แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
ราคาสินค้าเกษตรประจำวัน
แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
โครงการส่งเสริมปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
สื่อเกษตรครบวงจร
ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี.....คำขวัญจังหวัดอุดรธานี...กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง  ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ  อารยธรรมห้าพันปี  ธานีผ้าหมี่ขิด  ธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดง
แผนปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร  ปี 2557
ระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2557
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
สถิติการเพาะปลูกพืช
กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ปฏิทินปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูล ทบก. 01
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
ปี2557/58

โครงการปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต
แผนการจัดการความรู้ ปี 2557
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2555
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
แผนงาน/โครงการประจำปี
งบประมาณ/โครงการ ปี 2558
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ปี 2557
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แนวทางการจัดทำบัตรข้าราชการ
แบบคำขอมีบัตร
รูปแบบบัตรข้าราชการ
ระบบพนักงานราชการ
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดอุดรธานี
บรรยายสรุปวิสาหกิจชุมชน
<<สาระน่ารู้ย้อนหลัง>>
หน้าหลัก
บทบาท/ภารกิจ
อัตรากำลัง
ประวัติ
ทำเนียบเกษตรจังหวัด
ติดต่อเรา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
เลขที่  17 หมู่ 7  ถ.ศุภกิจจรรยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
E-mail:udonthani@doae.go.th
Tel:042-244866

Webmaster: by นางสาวกรภัทร  นามจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ


ตะไคร้  ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 0.75-1.2 เมตร แตกเป็นกอ เหง้าใต้ดินมีกลิ่นเฉพาะ ข้อและปล้องสั้นมาก กาบใบของตะไคร้หอมมีสีเขียวปนม่วงแดง ยาวและหนาหุ้มข้อและปล้องไว้แน่น  ใบ เดี่ยวเรียงสลับ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 70-100 ซม. แผ่นใบและขอบใบสากและคม  (ตะไคร้หอมใบยาวและนิ่มกว่าตะไคร้ธรรมดาเล็กน้อย ทำให้ปลายห้อยลงปรกดินกว่า)  ดอก ช่อ สีน้ำตาลแดง แทงออกจากกลางต้น ออกดอกยาก ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก

<<อ่านเพิ่มเติม>>
มะรุม จัดเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทย มีประโยชน์เอนกประสงค์ ทั้งทางด้านอาหาร ยาและอุตสาหกรรม เป็นไม้ยืนต้นที่โตเร็ว ทนแล้ง ปลูกง่ายในเขตร้อน อาจจะเติบโตมีความสูงถึง 4 เมตรและออกดอกภายในปีแรกที่ปลูก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ชนิดที่แตกใบย่อย 3 ชั้น ยาว 20 - 40 ซม. ออกเรียงแบบสลับ ใบย่อยยาว 1 - 3 ซม. รูปไข่ ปลายใบและฐานใบมน ผิวใบด้านล่างสีอ่อนกว่าและมีขนเล็กน้อยขณะที่ใบยังอ่อน ใบมีรสหวานมัน ออกดอกในฤดูหนาว
<<อ่านเพิ่มเติม>>
ย่านาง  ต้นเป็นไม้เถาว์เลื้อย เกี่ยวพันไม้อื่น เป็นเถาว์กลมๆ ขนาดเล็ก แต่เหนียว มีสีเขียว เมื่อเถาว์แก่จะมีสีเข้ม บริเวณเถาว์มีข้อห่างๆ เถาอ่อน มีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบราก มีหัวใต้ดิน รากมีขนาดใหญ่ใบ เป็นใบเดี่ยวคล้ายใบพริกไทย ออกติดกับลำต้นแบบสลับ รูปร่างใบคล้ายรูปไข่ หรือรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียว ฐานใบมน ขนาดใบยาว 5-10 ซม. กว้าง 2-4 ซม. ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย  ก้านใบยาว 1-1.5 ซม.
<<อ่านเพิ่มเติม>>
ฟักข้าว  ต้นฟักข้าวเป็นไม้เถาเลื้อย ชอบแดด เลื้อยได้ทั้งบนพื้น บนต้นไม้อื่น บนหลังคา รั้วเตี้ยรั้วสูดอกของฟักข้าวเท่าที่เคบพบ มี 2 ลักษณะ ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 2 แบบ ดอกฟักข้าวที่มีปลายกลีบแหลม ดอกของต้นตัวผู้   ส่วนดอกฟักข้าวปลายกลีบมน  ดอกของต้นตัวเมีย ( ดอกฟักข้าว 2 ลักษณะนี้ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่  ว่าแตกต่างกันอย่างไรแน่ ตอนแรกเข้าใจว่า ดอกปลายกลีบแหลม ผลใหญ่ ใบไม่หยัก และดอกปลายมนกลม เป็นผลเล็ก ใบหยัก ต้นทั้งใบหยักและไม่หยัก มีลูกเหมือนกัน )
<<อ่านเพิ่มเติม>>
คลิ๊ก
สถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาดูงานจังหวัดอุดรธานี
       นายนุศิษฎ์     วีรธนศิลป์
      เกษตรจังหวัดอุดรธานี

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
website numbers total
Hitwebcounter.com
สถิติผู้ชม
( 2 กุมภาพันธ์ 2558)

<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-09.00 น. นายนุศิษฎ์    วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี  จัดรายการ นานาสาระกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมกับคุณณวัฒน์  อิสรไกรศีล นักจัดรายการ/พิธีกรชื่อดัง,พาณิชย์จังหวัด และคุณธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้า ทาง สวท.อด FM 93.75 MHz สถานีวิทยุประกอบธุรกิจอุดรธานี และ โฮมเคเบิลทีวี อุดรธานี ช่อง 1
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมแระชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย ณ ห้องกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายนุศิษฎ์   วีรธนศิลป์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ประธานเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดแุดรธานี ปี 2559 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 คน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
<<ภาพกิจกรรม>>
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานของดีเมืองอุดรธานี The best of udonthani ในระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎ์ธานี ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการ โดยมีนายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดงาน
วันที่่ 9 กรกฎาคม 2559  นายสมบัติ  อินทมา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จัดกระบวนการเรียนรู้การลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำแชมพูสระผมจากดอกอัญชัน ณ บ้านหนองคอนแสน ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นายนุศิษฎ์   วีรธนศิลป์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกรไทย ณ ห้างสรรพสินค้าเมืองดาหนังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 2 -11 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายสมบูรณ์  ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการการเปิดงาน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มีเจ้าหน้าที่จากสถานกงศุลใหญ่ นครโฮจิมิน กล่าวต้อนรับ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559  นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี นำทีมข่าว NBT WORD ร่วมถ่ายทำรายการ  Thailand  Today เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยัง 177 ประเทศ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาดี สร้างบง ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในประเด็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ดาวน์โหลดแบบประเมินการปฎิบัติราชการของเกษตรอำเภอ